Landrace geder

Når man har geder er det svært at kede sig! Disse skønne dyr bringer meget sjov og morskab i vores hverdag! Gederne bor på Bakkegården og bukkene arbejder som naturplejere i Rødbyhavn baneterræn. Bukkeflokken udstationeres til avl i bukningssæsonen.

Vi har alle syv farvevariationer af landrace geder plus den 8 farve som ikke har noget navn, en blandning af vildtfarve og blå.

Vi sælger lejlighedsvis avlsdyr, m3 status.

lidt om naturplejeprojektet InfraNatur i Rødbyhavn;

Siden godsbanedriften ophørte ved Rødbyhavn er baneterrænnet groet hastigt til med buske og træer. Gedebukkene skal holde arealet lysåbent som et busksteppelandskab. Med regeringens aftale om Naturpakken fra 2016 aftalte partierne bag, at der skal gøres en ekstra indsats for den bynære natur. På den baggrund er det besluttet at prioritere midler til naturpleje på en række bynære baneterræner rundt om i landet under overskriften InfraNatur. Baneterrænerne i Danmark er igennem jernbanedriften blevet til helt unikke levesteder for et væld af arter. Driften har formet områderne, så de i dag efterligner små steppe-og klippelandskaber. Naturtypen kaldes et ruderat. Driften har skabt et barskt mikroklima, der fremmer arter, der er gode til at tolerere tørke, varme og forstyrrelser. Nogle plantearter findes i Danmark kun på baneterræner, bl.a. finbladet norel, purpur-storkenæb og rød hejre.

I skrivende stund ( maj 2020) går der 18 bukke. Vi er 4 avler der har bukke gående sammen. 
Baneterrænet er åbent for offentlig adgang, det er super spændende at være der!

dansk gedeunion har spændende arrangementer og en lærerig hjemmeside besøg dem på goat-dgu.dk

Sonja, vildtfarvet

Blå landraceged

Følgende billeder er taget af Lars Arnvig, samme dag bukkene ankom til Rødby i august 2018

Bukkene i Rødbyhavn

Beskrivelse af landraceged lånt fra dansk gedeunion

Beskrivelse Dansk Landraceged

Lige siden den tidlige bondestenalder for ca. 6.000 år siden har Den Danske Landraceged været værdsat for sin mælk, sit kød, horn og skind. Og for sit venlige og meget sociale temperament. Den Danske Landraceged trives rigtig godt i vores tempererede klima. Det er en robust og sund malkeged. Den har lette læmninger, stærke kid og gode moderegenskaber. Geden vejer 50-60 kg, og bukken vejer 70-90 kg, når dyrene er udvoksede i 4 års alderen. Landracegeden er knoglekraftig og stærkt bygget, men aldrig grov. Geden er meget feminin og bukken meget maskulin. Der findes syv farvevarianter: sort vildfarvet, vildfarvet, hvid, broget, harzfarvet, sort og blå. I 1980-erne var Den Danske Landraceged næstet forsvundet. Kun takket være en gruppe avleres idealistiske arbejde, lykkes det at opspore og redde et antal typiske geder, som dannede stammen for mange af de dyr vi har i dag. Desværre er landracegeden stadig stærkt truet, og er på den internationale liste over truede danske husdyrracer. Langt de fleste private avlere har kun enkelte dyr som hobby. Mælkens kvalitet svarer til jerseymælk. Racen giver 1/2-3 l om dagen. Både små som store besætninger bidrager i princippet lige meget til bevaringen af Den Danske Landraceged. Der gives EU tilskud til avlere, som har fået rene landrace kid. Hold landracegeder, hvis du vil være selvforsynende med mælk til husholdningen, eller blot har interesse for at deltage i bevaringen af denne levende danske kulturarv.