Lidt om de gamle danske husdyrracer

Fælles for alle dyrene er, at de egner sig fortrinligt til små hobbylandbrug og husmandsbrug, til selvforsyning, naturpleje og godt selskab. Gennem århundreder, for nogens vedkomne årtusinder, har dyrene været livsnødvendige for mennesket og dyrene har gennem tiderne tilpasset sig det danske land. Dyrene har desværre også det tilfælles at de er udryddelsestruet. Tiderne skifter og i vores tid er der ikke længere brug for disse dyr. Problemet er at de ikke kan genskabes, det er måske også lige meget? Hvem ved? Ingen kender vel fremtiden. Vi er så heldige, stadige at have mange forskellige oprindelige danske husdyrracer;

Kvæg: Jysk Kvæg, Agersøkvæget, RDM-70, SDM-65, Malkekorthorn

Heste: Frederiksborger, Jydsk hest, Knabstrupper

Svin:Dansk Landracesvin DL70, Sortbroget landracesvin

Får:Landfår, ertebøllefår, Hvidhovedet marskfår

Landraceged

HvidLandkanin

Landgæs

Landhøns

Landænder

Duer: svaberduen, parykduer, tumlingen.

Den brune bi

Hunde: Dansk/svensk gårdhund, Broholmer, Danskspids, Gammel Dansk Hønsehund

Jeg håber at endnu flere vil være med til at bevarer disse dyr, så vores efterkommere også kan få glæde af dem. Så giv landracerne en chance, hvis du skal etablere eller udvide et dyrehold.

Der er to avlsforeninger for gamle danske husdyr:

Danske Husdyr dkhusdyr.dk

Foreningen for gamle husdyrracer gamle-husdyrracer.dk

Miljø- og fødevareministeriet har nedsat et rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige danske husdyrracer. Bevaringsudvalget har til opgave at medvirke til bevarelse af genressourcer hos danske husdyr. Læs mere på NaturErhverv.dk

Her kan du også få information om korrekt mærkning af svin og få et besætnings nr., hvis du ønsker at have landracesvin. Besætnings nummeret er et avler nr. man får tildelt af udvalget, det er ikke det samme som et chr nr.

Du kan også få information om dyretilskud m.m

Center for Bio-diversitet. Informationscenter der informerer om bevarelsen af den menneskeskabte mangfoldighed af kulturplanter og husdyrracer. www.biodiverse.dk

Nogle af dyrene har også deres egne foreninger og klubber:

Danmarks Biavlerforening. Forening for biavl i Danmark. Arbejder med at bevare den nordiske Brune Bi. www.biavl.dk

Dansk Gåse. Ande- og Kalkunavlerforening www.racefjerkrae.dk

Dansk Flyvedueklub (gammeldags Tumlinger m.fl.) www.flyveduer.dk

Dansk Gedeunion www.goat-dgu.dk

Specialklubben for Danske Landhøns danskelandhøns.dk